Odbs Het Kompas

Het Kompas is een openbare Dalton basisschool. Wij werken vanuit de Daltonvisie. Vanuit deze visie leren wij onze leerlingen een hoge mate van zelfstandigheid, eigenaarschap van eigen leren, samenwerken en hun eigen talent te ontwikkelen. Uiteraard alles binnen de mogelijkheden van uw kind. Volgend schooljaar maken we gebruik van tablets in de groepen 4 t/m 8. We richten ons vooral op taal en ouderbetrokkenheid.